Terapeutické metody

Dle potřeby a po dohodě s Vámi bude naše spolupráce probíhat formou:

Individuální psychoterapie

Hlavním smyslem psychoterapie je porozumět nevědomým aspektům mysli v souvislosti s životním děním klienta a jeho potížemi.
více informací...

Psychosociální poradenství

Psychosociální poradenství je založeno na krátkodobějších konzultacích, kdy klient přichází z různými problémy psychosociálního charakteru.
více informací...

Univerzální léčebná technika EFT

Jedná se o univerzální léčebnou techniku, která se řadí mezi metody Energetické psychologie, která velmi efektivně kombinuje práci mysli s fyzickým tělem.
více informací...

Hypnoterapie

Hypnoterapie je léčba vycházející z možnosti ovlivnění hlubších úrovní vědomí. Využívá stavu, který je na pomezí bdění a spánku, a který nazýváme hypnózou.
více informací...

Vizualizace-naplnění vašeho potenciálu

Vizualizace je technika, která zapojuje představivost a pomáhá tak lidem, aby se vyrovnali se stresovými situacemi, naplňovali svůj potenciál a využili léčivé procesy těla samotného.
více informací...

Neurolingivistické programování NLP

Metoda NLP vznikla začátkem 70. let v USA na univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii. Při řešení úkolu, modelovat vzorce chování a rozhodování úspěšných specialistů s cílem určit společné znaky úspěchu, autoři metody jazykovědec John Grinder.
více informací...

Alternativní metody – psychokineziologie, autopatie

Příčinou nemocí jsou většinou blokované duševní problémy, které byly způsobeny předchozími traumatickými událostmi. Psycho-kineziologie využívá tělesných signálů.
více informací...

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

Hlavním smyslem psychoterapie je porozumět nevědomým aspektům mysli v souvislosti s životním děním klienta a jeho potížemi. Spolu s klientem se snažím propracovat až ke kořenům potíží a k jejich skutečným příčinám. Tímto způsobem může klient přijmout vlastní minulost, s kterou se vyrovnává a poté je schopen začít řešit svůj současný život.

Psychoterapie doslova znamená „léčbu prostřednictvím duše". Má vést k pocitům sebeuplatnění a seberealizace, k uskutečňování vlastních možností a k naplňování životního smyslu, k pocitu vyrovnanosti a spokojenosti.

Cílem psychoterapie je odstranění chorobných příznaků, podstatou je obnovení pracovní schopnosti, schopnosti požitku, kontaktu, naděje, schopnosti radovat se ze života. Účelu je dosaženo, když vymizí příznaky, které tomu bránily.

Individuální terapii můžeme využít jednorázově k vyřešení konkrétních problémů se kterými si nevíte rady. Některé starosti můžeme vyřešit za jednu či dvě konzultace, náročnější poruchy potřebují čas. Pokud se rozhodnete řešit problém do hloubky, počítejte s desítkami hodin zdánlivě nudných rozhovorů, při nichž budeme mluvit o vašem každodenním jednání, o pocitech.

Při podpůrné terapii vás povedu k důvěře v podporu vaší osobnosti takové, jaká je, bez snahy ji měnit.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Psychosociální poradenství je založeno na krátkodobějších konzultacích, kdy klient přichází s různými problémy psychosociálního charakteru. Nejčastěji jsou to vážnější životní problémy které klienta konfrontují a on se tak dostává do krize. Klient si většinou neví sám rady, nemá komu by se svěřil, nebo se za své problémy stydí.

UNIVERZÁLNÍ LÉČEBNÁ TECHNIKA EFT (EMOTION FREEDOM THERAPY)

Jak už sám název napovídá, dá se jednoduše říci, že se jedná o terapii, která vám napomůže emočně se osvobodit. EFT vám pomůže nejen v oblasti vašeho fyzického a psychického zdraví, ale také s kvalitou vašeho života. Její univerzálnost je jednou z jejích největších předností a činí ji tak zcela výjimečnou. Její výsledky dalece přesahují možnosti klasických, dosud známých metod a principů, což je důvodem její velké popularity na celém světě.

Metodu vytvořil americký psycholog Dr. Roger Callahan a Ing. Gary Craig a je založena na objevu, že:

„PŘÍČINOU VŠECH NEGATIVNÍCH EMOCÍ JE PORUCHA V NAŠEM TĚLESNÉM ENERGETICKÉM SYSTÉMU"

EFT patří mezi metody energetické psychologie, mladého oboru, který si získává čím dál větší popularity nejen mezi zastánci alternativní medicíny, ale i lékaři, psychology a psychiatry. Jedná se o emoční formu akupresury, řešící příčinu emocionálních problémů, mnohdy uložených hluboko v podvědomí.

Metody velmi efektivně spojují práci na psychice a fyzickém těle, čímž obvykle rychle dosahují skvělých výsledků, jak při léčbě psychických problémů, tak i fyzických.

EFT odstraňuje z energetického systému emoční bloky, negativní a nepotřebné emoce, které komplikují život, způsobují problémy či emoční bolesti a díky tomu tato metoda napomáhá vytváření požadované ideální emoční rovnováhy. Jakmile je odstraněno negativní emoční propojení na konkrétní vzpomínku, je vymazán i model negativního očekávání, resp. promítání negativních vzorců do budoucnosti. Díky tomu dochází i k celkové harmonizaci života.

HYPNOTERAPIE

Hypnoterapie je léčba vycházející z možnosti ovlivnění hlubších úrovní vědomí. Využívá stavu, který je na pomezí bdění a spánku a který nazýváme hypnózou. V ní jsou myšlenkové procesy krátkodobě zastaveny. Hypnotický polospánek je stav „soustředěné mysli", při kterém nejste ani plně při vědomí, ani úplně nespíte. Hypnózy lze použít k navození relaxace, k léčení stresových stavů, jako pomocnou léčbu k překonání závislostí, fobií, anorexie, k léčení nedostatku sebedůvěry a sexuálních problémů. Některé formy hypnózy účinně pomáhají zmírňovat bolesti, zvláště během porodu a při zubním ošetření.

Hypnoterapie je určitě nejvýznačnější pojem, který se uplatňuje v souvislosti s konkrétním využitím hypnózy ve prospěch zhypnotizovaného. Hypnóza příznivě ovlivňuje některé psychosomatické potíže skrze ego, vědomí a nevědomí každého zhypnotizovaného, a pokud je dostatečně hluboká, může být vliv hypnózy překvapivě, někdy dokonce dramaticky silný.

Hypnotizace představuje specifický uspávací proces řízený hypnotizérem (terapeutem), jehož efekty jsou příznivě přijímány hypnotizovaným a jenž s velkou pravděpodobností přivede hypnotizovaného k takzvanému hypnotickému spánku.

Sugesce je jádrem jakékoliv léčby hypnózou. Uplatňuje-li se sugesce pečlivě a se schopností vcítění, umožňuje podchycovat nemoci již v zárodku a léčit je přirozenou cestou. Může tak případně pomoci tam, kde jiné způsoby léčby zůstávají neúčinné.

VIZUALIZACE

Vizualizace je technika, která zapojuje představivost a pomáhá tak lidem, aby se vyrovnali se stresovými situacemi, naplňovali svůj potenciál a využili léčivé procesy těla samotného.

Podobá se snění, ale záměrně zapojuje vědomou mysl, která si uvědomuje tělu prospěšné pochody.

Lidé zpravidla užívají vizualizace k tomu, aby si ve své mysli vytvořili místo, kde se cítí příjemně. Může to být např. tropický ostrov nebo slunná louka. Ve stresových situacích pak jen mohou zavřít oči, přenést se v mysli do svého místa pohody a uvolnit se.

NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ – NLP

Metoda NLP vznikla začátkem 70. let v USA na univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii. Při řešení úkolu, modelovat vzorce chování a rozhodování úspěšných specialistů s cílem určit společné znaky úspěchu, autoři metody jazykovědec John Grinder a matematik, počítačový odborník a terapeut Richard Bandler s překvapením zjistili, že úspěšní lidé používají při své práci podobné až shodné modelové vzorce chování a zároveň zjistili, že tyto vzorce je možné převést do různých oblastí profesního i osobního života.

NLP vychází tedy z toho, že většina problémů v životě pochází z modelů chování, které si ukládáme v mysli. NLP můžeme dělit na tři části.

První – „neuro" – se vztahuje k neurologickým pochodům vidění, slyšení, vnímání, cítění a chuti, které tvoří základní kameny zkušeností.

Druhá – „lingvistická" – část se zabývá způsoby, jakým užíváme jazyk při komunikaci s jedinci.

Třetí – „programová" – část se vztahuje ke strategiím a technikám organizace těchto vnitřních procesů.

PSYCHOKINEZIOLOGIE

Příčinou nemocí jsou většinou blokované duševní problémy, které byly způsobeny předchozími traumatickými událostmi. Psycho-kineziologie využívá tělesných signálů, aby odhalila duševní příčiny. Prostřednictvím svalového testu se propracujeme k původnímu duševnímu konfliktu.

AUTOPATIE

Je metoda celostního pozitivního ovlivňování organismu, od jeho spirituální sféry přes mysl až po jednotlivé tělesné orgány.


kontakty

PhDr. Jiřina Hloušková

Tel.: + 420 608 846 146
E-mail: terapeut.jh@seznam.cz

Adresa:

Sanatorium sv. Anny
Luční 2776/7a
Praha 3 - Žižkov


Zobrazit mapu