O mně

img listy

Jmenuji se Jiřina Sofie Hloušková. Jsem „křtěná" Vltavou - bydlím a pracuji v Praze, kde jsem také získala univerzitní vzdělání. Zaměřuji se na individuální psychoterapii, partnerskou a manželskou psychoterapii, hypnoterapii a poradenství.

Psychoterapeutická profese je úkolem na celý život: vyžaduje, abychom neustále přehodnocovali své náhledy, abychom se stejnou objektivitou posuzovali úspěchy i neúspěchy a z obou se byli ochotni se učit. Každého nového klienta je třeba brát takového, jaký je: přistupovat k němu jako k neznámému člověku s jedinečným, neopakovatelným osudem, úzkostmi a problémy – tzn. vytvořit si k němu takový přístup, který bude odpovídat jeho konkrétní situaci.

V psychoterapeutické práci považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře a úctě. To vše v bezpečném a příjemném prostoru, kde mlčenlivost a etika práce jsou samozřejmostí. V práci vždy vycházím z toho, že každý člověk je jedinečná bytost pro kterou lze nalézt jedinečné řešení její životní situace. Proto ode mě nečekejte návody a rady, které by byly univerzální. Mohu Vám ale pomoci směřovat pohled na sebe sama a ty druhé, tak, abyste se na své životní cestě cítili spokojenější.

Mojí prvořadou prioritou a nedílnou součástí profesionální etiky je respekt a úcta k člověku a akceptování jeho životního příběhu. K úspěchu a naplnění dovedu každého, kdo mě požádá o pomoc, má odvahu a je odhodlaný svých cílů skutečně dosáhnout.

Zajímají mě konkrétní výsledky a ty také se svými klienty mám!!!

Informace a sdělení svěřené klientem v rámci terapie považuji za důvěrné!
(Výjimkou je pouze ohlašovací povinnost trestného činu vyplývající ze zákona.)

Vzdělání a kvalifikace:

kontakty

PhDr. Jiřina Hloušková

Tel.: + 420 608 846 146
E-mail: terapeut.jh@seznam.cz

Adresa:

Sanatorium sv. Anny
Luční 2776/7a
Praha 3 - Žižkov


Zobrazit mapu