S čím mohu pomoci?

„ Když je člověk nešťastný, i smích bolí“

img chlap Ve své soukromé psychoterapeutické praxi v Praze poskytuji psychoterapeutickou pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a chtějí ji aktivně řešit. Dále také těm, kteří neřeší akutní problémy, ale mají zájem o sebepoznání a rozvíjení vlastní osobnosti. Mým základním terapeutickým nástrojem je empaticky vedený rozhovor, jehož cílem je, za aktivní účasti klienta nalézat hlavní zdroje aktuálně či dlouhodobě prožívaných psychických potíží a vnějších provokujících stresorů. Cílem psychoterapie je pak redukce těchto negativních zdrojů, následování individuálních potřeb klienta a realizace jeho zdravého vnitřního potenciálu.

Nabízím kvalifikovanou pomoc při odstranění psychických, emočních a psychosomatických problémů. Společně můžeme dosáhnout naplnění a dosažení Vašich životních cílů, posílení sebedůvěry, zbavit se stresu a zvládat nechtěné emoce.

Při psychoterapeutickém sezení dochází k vytvoření terapeutického prostoru, který ohraničují terapeut spolu s klientem mezníky vzájemného respektu, důvěry, akceptace a zajištění terapeutického času, který je svým způsobem průsečíkem minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Je naplňován oboustrannou trpělivostí a tím, že oba zúčastněni jsou jeden druhému plně k dispozici,

Návštěva Vám může pomoci například v těchto oblastech:

kontakty

PhDr. Jiřina Hloušková

Tel.: + 420 608 846 146
E-mail: terapeut.jh@seznam.cz

Adresa:

Sanatorium sv. Anny
Luční 2776/7a
Praha 3 - Žižkov


Zobrazit mapu