Průběh psychoterapie

img dva lidi Psychoterapeutický proces je plánované a strukturované dění řízené terapeutem s jasným cílem navození žádoucích změn v myšlení, prožívání a chování klienta.

Osobní přístup, porozumění, soucit, laskavost a vcítění se do Vašeho problému jsou vždy nedílnou součástí psychoterapie. Sezení trvá 60 minut a tempo se plně odvíjí od přání a možností klienta.

Během samotného sezení bude nejprve věnována pozornost příčině Vašeho problému. Sezení je naprosto diskrétní a terapie je vedena tak, aby byla co nejjemnější a klient během ní nemusel znovu prožívat nepříjemné emoce. Je bezbolestná a bez vedlejších negativních účinků.

První sezení je vždy poznávací. Spolu s klientem se snažím poznat jeho očekávání a přání a objasnit mu, jaké jsou možnosti naší spolupráce. Na základě těchto očekávání pak společně zformulujeme cíle naší spolupráce. Od těch se pak odvíjí i frekvence a délka setkávání.

Nestačí, aby chtěl klient změnit svůj život. Musí být ochoten změnit i sám sebe.

Další sezení jsou ve znamení společné práce na klientem stanovených cílech a očekáváních. Tyto se v průběhu psychoterapie mohou pozměňovat v závislosti na klientově problému a vývoji jeho životní situace. Při terapii je pro mě důležité, aby naše spolupráce byla klientovi maximálně užitečná. Obvyklé ukončení psychoterapie závisí na dosažených cílech a klientových očekáváních. V případě klientovy potřeby, lze kdykoliv ve spolupráci pokračovat.

Ke konci psychoterapie s klientem celý průběh psychoterapie prohovoříme a zhodnotíme, čeho bylo dosaženo, čeho nikoliv – a proč. S klientem se zásadně rozcházím v dobrém a s tím, že jsem mu i v budoucnu k dispozici za předpokladu, že se dostane do svízelné situace, na kterou nebude stačit.

Proč se nebát psychoterapie?

Když se řekne psychoterapeut, téměř každému se vybaví slovo „cvokař", „psychouš" a podobně. Většina z nás se návštěvy obává, protože v očích druhých by mohl vypadat jako blázen, kdyby nedej bože potřeboval jednou jeho pomoc.

Je však nemoc lidské duše něco, za co se máme stydět před druhými? Je zákonité, že každý, kdo má psychické problémy, by měl být nazýván bláznem a měl by být vyřazen ze společnosti?

Ne, každý se někdy může dostat do nelehké životní situace a má právo ji vlastními silami nezvládnout. Při zlomené ruce nemáme problémy vyhledat odbornou pomoc. Proč tedy nevyhledat psychoterapii? Je to léčba, která stejně jako sádra na zlomeninu, pomáhá léčit zlomenou duši. Je důležité překonat zastaralé předsudky a přestat se bát toho, co si kdo řekne. Každý totiž může jednou onemocnět a bude na to mít stejné právo, jako každý jiný. Jako vy nebo já.

kontakty

PhDr. Jiřina Hloušková

Tel.: + 420 608 846 146
E-mail: terapeut.jh@seznam.cz

Adresa:

Sanatorium sv. Anny
Luční 2776/7a
Praha 3 - Žižkov


Zobrazit mapu