Poradna

Omlouváme se, ale poradna je z nedostatku času zrušená.Poslední dotazy

Se souhlasem autorù uvádíme Vaše poslední dotazy.

Manželùv silný vztah k matce

Dobrý den, ráda bych poprosila o radu. S manželem jsme spolu 9 let a máme dvì dìti. I když máme v manželství obèas menší problémy, není to nic hrozného. Ale co mi ve vztahu vadí nejvíc, je manželùv silný vztah k matce. Tchýnì je ...
pøejít na celý dotaz vèetnì odpovìdi

Je mi pøítel nevìrný?

Hezký veèer paní doktorko, využívám možnosti vám napsat. Už delší dobu mám podezøení, že mì mùj pøítel podvádí. Jsme spolu již pøes tøi roky a náš vztah nepovažuji zrovna za ideální. Pøítele mám ráda, ale chybí mi ve vztahu ...
pøejít na celý dotaz vèetnì odpovìdi

Proè mám blok se s nìkým bavit?

Dobrý den, rád bych, abyste mi paní doktorko pomohla s mým problémem. Jmenuji se Petr a jak to tak vypadá, jsem velmi silný introvert. Dìlá mi velké problémy delší pobyt ve vìtší spoleènosti. Pro nìkoho bìžná komunikace na veèírku ...
pøejít na celý dotaz vèetnì odpovìdi

Mohu mu ještì dùvìøovat?

Dobrý den paní doktorko, s partnerem se znám deset let, mìl problém s gamblingem, podvádìl mì a pozdìji byl dokonce odsouzen za krádeže. Pak jsem mìla dva další vztahy, ale ani jeden mi nevyšel. Možná i díky mé pøehnané žárlivosti a ...
pøejít na celý dotaz vèetnì odpovìdi

Neustále mluví o své bývalé pøítelkyni

Pøeji hezký den a pøedem vám dìkuji za pomoc. Paní doktorko, po delší dobì jsem se koneènì zamilovala. Náš vztah je teprve na zaèátku a všechno vypadá rùžovì, ale moc mì znepokojuje, že mùj pøítel dost èasto mluví o ...
pøejít na celý dotaz vèetnì odpovìdi